THÂN HÀNH NIỆM

Do thiếu hiểu biết mà con người đắp ngày càng dầy lớp vỏ cứng của nhận thức. Hết đời nọ đến kiếp này cứ thế, tự nó bao bọc, xoay vòng tạo nên bản ngã. Bản ngã không có cái riêng biệt mà được tạo nên bởi tập hợp các chủng tử hiểu biết qua các kiếp sống. Trong chuỗi tiến hóa, các khái niệm tạo nên sự đa dạng, phong phú trong đời sống, con người đặt ra chúng rồi bị chính sự đặt tên này trói buộc mãi mãi. 
Và khi chết đi, linh thể nhìn thấy năng lượng của các tế bào ở đại não phóng chiếu hình ảnh ra không gian, chiếu lại hết cuộc đời.  Cũng vì thiếu hiểu biết, những hình ảnh phóng chiếu đó là hư là ảo, và vì nghiệp lực lôi kéo tâm chúng ta chiêu cảm ở một cảnh giới nào sẽ nhập ngay vào cảnh giới ấy. Bắt đầu hành trình của sự luân hồi mới, và cứ thế ta đi miên miết trong vòng tuần hoàn với trạng thái bị động hoàn toàn.
 Khi chúng ta nghỉ ngơi, các cơ bắp đã yên tịnh nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ miên man. Thậm chí, nhiều người suy nghĩ lung tung cả đêm. Những hình ảnh, tư tưởng trong đầu cứ chiếu đi chiếu lại. Những thứ phim đó tàn phá thân hình, tâm trí trở nên kiệt quệ. Năng lượng cung cấp cho cơ thể hàng ngày không đáp ứng đủ cho sự dung túng này. Hậu quả là tuổi thọ ngày càng giảm, sinh ra nhiều chứng bệnh nan y…và điều quan trọng là khi từ giã thế giới này, chúng ta tiếp tục bị các ảo tưởng lôi kéo, đưa đến qui trình luân hồi kế tiếp. 
Người nào nhận chân được bản chất thực sự của vọng tưởng khi nó vừa mới khởi phát, thì vọng tưởng ấy liền lặng yên như sóng trên mặt biển rồi lặng xuống trở lại với biển cả.
Hiểu nguyên lý như vậy, chúng ta làm ngược lại quá trình nạp vào, bằng cách hạ thấp liên kết để các chủng tử nghiệp mất năng lượng, không còn cơ hội bám trụ trong kho nghiệp trong đại não. Các chủng tử nghiệp trong quá khứ bị "đốt cháy", hay không được cung cấp năng lượng để chúng có cơ hội hoạt động.  Khi vãng sanh các chủng tử này không nhận năng lượng để phóng chiếu ra hình ảnh để tâm thức chiêu cảm theo. Phương pháp này sẽ hình thành một lối mòn, dòng sinh khí luân chuyển theo quy luật âm dương khi qua rảnh chân không giữa 2 bán cầu não không bị các điện từ âm dương hút vào để nuôi dưỡng các chủng tử nghiệp. Từ đó, các chủng tử này bị điều động bởi chính dòng sinh khí này. Muốn cho chúng sống, chúng sẽ sống, muốn cho chúng tê liệt, chúng không dám manh động. Quá trình này, con người sẽ làm chủ được thân và tâm. Đến lúc các chủng tử nghiệp thời quá khứ được dội rửa các ô trượt, dòng điện từ quang sẽ làm điều này bằng cách chiếu chúng lại để chúng phóng thích năng lượng nhiễm ô và thay thế bằng năng lượng cao thượng hơn – quá trình này nhà phật gọi là túc mạng. Người tu sẽ trở nên thánh thiện, giàu tình thương và vị tha.
Trong quá trình thực hành pháp lấy tâm bất động làm chủ. 
MỜI CÁC BẠN NGHE FILE.