NGUYỆN

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca Diếp Tôn Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Tôn Phật Di Lạc
Nhiều đời, nhiều kiếp do vô minh con trôi lăn trong lục đạo luân hồi gây nhiều ác nghiệp, nay nhờ ánh sáng của 5 vị phật chiếu soi tâm hồn con để con thấy tội lỗi của mình. Con xin sám hối với Chư Phật mười phương cùng với tất cả chúng sinh nhiều đời. Nếu con đạt đạo trong kiếp này con nguyện hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh dù cố ý hay vô tình bị con giết hại. Nguyện tu tập theo pháp môn Bất Thức của đức phật Di Lạc cho đến ngày viên thành.
Xin Long Thiên Hộ Pháp, Hoành Làng, Thổ Địa nơi đây chứng minh, để nơi đạo tràng tâm con được an định, tu hành giải thoát. Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát.
(Hết nguyện)
----- *** -----
Con người sống hết đời ở thế gian này với mục đích gì? Phải chăng còn một giá trị lớn lao hơn kiếm tiền tài danh lợi phục vụ cho việc ăn mặc ngủ nghỉ, với công việc như sáng tác, làm ca sĩ, kinh doanh, làm công nhân, dạy học, sữa xe, làm nông... và tự hỏi còn việc gì khác để làm nữa không?
Con người đã bị các trò chơi chốn dương trần làm quên đi trách nhiệm, quên đi chính mình. Mãi đến khi tan rã xác thân cũng không biết mục đích kiếp nhân sinh.
Đời người ngắn lắm, loay hoay hết thời gian mà cũng không biết mình sống ý nghĩa gì? Sống trong vô minh, bị các ảo tưởng của tâm thức làm chúng ta mê mẩn trong nhân gian, mê mẩn trong luân hồi, lầm lạc trong thiện ác, chịu biết bao nghiệp lực khổ ải. Rồi chúng ta chết đi trong sự tiếc nuối, đau khổ của tâm thức vì các trò đùa thế tục. Phật tánh của chúng ta bị cái vỏ cứng của vô minh che lấp, đành cam chịu đọa đài theo nghiệp thức, chịu khổ não trong 3 cõi 6 đường. Đời sống như những cái xác di động, đến khi mất thân mạng rồi mới hối tiếc cho sự ngu ngốc, dại dột của mình, đã để mấy mươi năm làm người trôi qua một cách vô ích, chẳng có ý nghĩa gì nhiều cho sự tiến hóa tâm linh.
Nay, vì có duyên mà tôi được thiên ân khai cho con đường sáng trở về với chân lý cuộc đời, được ơn Chư Phật cho nhận lại pháp thân thanh tịnh, giải thoát tâm thức khỏi vọng tưởng vây hãm nhiều đời, được thấy ánh sáng của Chư Phật dìu dắt, tôi muốn đem một phần sức lực nhỏ bé giúp đỡ cho những ai còn lầm đường lạc lối.
Con xin thầm cám ơn Chư Phật, Chư Tổ vì thương xót chúng sinh mà khai đường chỉ lối.
----- *** -----
Bạn đang mờ mịt trong việc tìm về chân lý, muốn có pháp môn tu tập cho sức khỏe, tình thương, trí tuệ và giải thoát.
Bạn cần sự chỉ dẫn tâm linh của vị thầy đạt giác ngộ - một bậc Thiện Tri Thức sẽ giúp bạn đi đúng đường khi vị ấy còn tại thế. Vì thế tôi chân thành và hiện hữu nơi đây để giúp bạn. 
Tôi xin trích dẫn 4 câu trong bài ca chứng đạo của ngài Huyền Giác thay cho lời kết:
“Chứng thực tướng, không nhân pháp,
Sát na rũ sạch a tì nghiệp.
Bằng đem lời vọng dối chúng sanh,
Tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp.”